Blog

FairCoin i potrošačke grupe

Samoupravljanje je uopšteno govoreći, jedno od načela putem kojeg Faircoop usmjerava kreiranje vlastitih alata, s namjerom da potakne decentraliziranu autonomiju koliko god je to moguće, na svim mogućim mjestima i u svim mogućim oblicima. Samoupravljane ekološke potrošačke zadruge su zanimljiva opcija zdrave prehrane za poštenu cijenu, gdje se organskim proizvođačima vraća njihovo dostojanstvo, njeguje lokalna ekonomija i odnosi u zajednici, istovremeno se starajući za okoliš.

Kriptovalute i legalnost

Autor: Alexander R. Hufford

Kriptovalute kao šira tema je diskutovana sve više ovih dana, i napravljene su neke interesantne tačke za diskusiju. Mnogo toga je istaknuto za i protiv, ali fundamentalno nekoliko tema se ističe i vrlo su učestale. Tako da će ovaj članak pokušati dati generalni prikaz ove zamršene teme, o svim različitim implikacijama legalnosti kriptovaluta, šta to znači ili implicira, kako za vlasti tako i za ljude. Prvo bi trebali početi sa diskutovanjem o kriptovalutama općenito, a kasnije prijeći na našu specifičnu situaciju sa FairCoin-om.

Umjetnost, Kultura i Finansijski Aktivizam: FairCoop je predstavljen u Londonu na rasprodanom događaju

FairCoop je jedan od globalnih projekata pozvanih da učestvuju u MoneyLab-u, mreži umjetnika, aktivista i čudaka koji eksperimentiraju formama finansijske demokratizacije.

Zašto već ne koristite FairCoin?

Autor: Pílikum

Ljudsko ograđivanje od upotrebe FairCoin-a je raznoliko. Od "to je novac, nakon svega" do "bojim se da ću ga izgubiti" ili " ko stoji iza toga?".

U ovom proglasu pokušat ću da osvijetlim neke sumnje i strahove, nudeći odgovor na svaku od opcija, u rasponu od pravičnog do najkonzervativnijeg.

 

Realsocijalizam (Mentalitet Države) i FairCoop: Neke od razlika

Autor: Cegerxwîn Kara

Tokom uspona kapitalizma i do sada, uprkos mnogim revolucijama i naporima da se oslobodi, društvo i ljudska bića nisu mogli izbjeći kapitalističku zamku i njegove institucije. Iskustva zapadnoevropskog Socijalizma, Stvarno-egzistirajućeg Socijalizma, Komunizma, itd. su neki od jasnih historijskih primjera, i još uvijek debatujemo o njihovim rezultatima. Zajedno sa mnogim formulama i kritikama, naučnim istraživanjima i pokretima anarhista, još uvijek nije preovladan kapitalistički sistem.

FairCoop u jugoistočnoj Evropi (Zapadni Balkan)

Bosna i Hercegovina, i regija jugoistočne Evrope u kontekstu FairCoop-a i formacije novih lokalnih čvorova.

Stranice

 

 

 

Subscribe to Blog