Ali ovo je tako komplikovano!

Author: Guy James

Komentar koji smo navikli čuti ovdje u FairCoop-u je, "ali sve ovo je tako komplikovano, ne mogu da pojmim sve to". Ovo je često trenutak prije nego što u potpunosti odustanu od projekta.

Jasno nam je da ima puno informacija i u procesu smo boljeg organizovanja (priznajemo da se možda malo i kasni sa tim) tako da biste mogli naći ono što vam treba i da biste mogli uraditi ono što treba da se uradi, a ostalo može biti ostavljeno za kasnije, ili nikad. 

Jer ako razmislite o tome, da li je potrebno da razumijete berzu da biste se mogli služiti online bankarstvom? Ili kako Visa tehnički funkcioniše da biste koristili kreditnu karticu? Ne, ono što vam je potrebno je da vjerujete tim institucijama; da one neće uzeti vaš novac - ili da u najmanju ruku razumijete u potpunosti rizike koji su povezani sa investiranjem vašeg novca.

I naravno, to što se nešto zove "FairCoop" ne znači samo po sebi da je pošteno, ono što ga čini poštenim jeste 'izvorni kod' uspostavljen prema principima FairCoop-a, i nivo posvećenosti zajednice u slijeđenju tih principa. Ovo je razlog zašto tražimo od ljudi da se uključe koliko god je to moguće, i uvijek zahtijevaju integritet i transparentnost od svojih kolega saradnika.

Naravno, ako nemate dovoljno vremena da se uključite u ekosistem više nego obični 'korisnik' ili 'potrošač' (niti jedna od ovih riječi nije mi pretjerano draga, ali ipak odražavaju određeni nivo posvećenosti), to je sasvim u redu, ali mi vas ipak ohrabrujemo da sve ovo istražite koliko god vam to vrijeme dozvoljava, a ne da nam slijepo vjerujete (ili bilo kome drugom što se tiče ovoga). Vremenom, počet ćete da uviđate kako ovo funkcioniše, a za ono što tek treba da razumijete, možete izabrati da vrerujete tamo gdje je to moguće i tražite odgovore kada god to hoćete u cilju izgradnje povjerenja. Mi smo, nadam se vrlo otvorena zajednica i uvijek spremna da odgovori na bilo koje pitanje ili da pojasni bilo kakve sumnje koje možete imati.

Mi smo u procesu stvaranja novog, poštenijeg ekosistema u cijelosti, tako da je određeni nivo složenosti neizbježan. Takođe, mi slijedimo principe Besplatnog software-a, gdje je se otvoreno i transparentno. Ovo je još jedan od aspekata kako gradimo povjerenje koje je apsolutno neophodno da bismo pokazali ljudima da je ovo stvarni projekat, sa stvarnim vrijednostima i vizijom, a ne neka mutna spletka. "Kripto" svijet povremeno ima lošu reputaciju, i koja je u nekim slučajevima, nažalost, zaslužena. Stoga želimo da sve učinimo potpuno eksplicitnim za one koji žele sve informacije. Međutim, nedostatak ove vrste otvorenosti je to što se može učiniti da ima previše toga kroz šta se treba proći da bi se razumjelo kako sve funkcioniše.

Drugim riječima, u analogiji sa Otvornim izvorom ili Besplatnim software-om, 'izvorni kod' je tu za one koji ga trebaju, a mi možemo vjerovati da ima mnogo ljudi koji pregledaju principe, dokumentaciju, i praktične protokole koje koristimo da bismo se organizovali - a to su stvarni ljudi sa kojima možete ostvariti ličnu komunikaciju. Srećom, ne morate pročitati i razumjeti 'izvorni kod' da biste pokrenuli program, nego ga jednostavno upotrijebite. Isto važi i za Faircoop-ove alate, kao što su Faircoin, Freedom Coop ili Fairpay - jednostavno ih upotrebljavate, saznajete više ulazeći dublje ako vam je to potrebno, ili ne ako vam to ne treba. Alati će svakako isto funkcionisati.

Takođe, u zavisnosti od bioregiona u kojem se promoviše FairCoop, ljudi će imati manji ili veći stepen prilagođavanja digitalnom svijetu. Pritom, prepreke pri ulasku mogu biti veće na nekim mjestima gdje je čak i internet sam po sebi nešto što još nije u potpunosti shvaćeno, a napori velikih tehno igrača da pojednostave stvari ponekad mogu dovesti do zablude da je 'Google isto što i internet', ili 'Facebook isto što i internet'. Ja vjerujem da određeni stepen procesa učenja nije nužno loša stvar, jer to može dovesti do osnaživanja osobe koja koristi uslugu, radije nego da postane 'pasivni potrošač' što je uloga koja je poželjna od strane velikih kompanija Silikonske doline.

Ova 'digitalna podjela' se takođe može odnositi na jaz između generacija naravno, sa starijim ljudima koji nisu 'u toku' sa tehnologijom i kojima treba više pomoći da bi se uključili. Međutim, mi vjerujemo da će prednosti ovoga više nego opravdati putanju učenja. Samo idite korak po korak, a ako uočite problem, možda ćete vi biti prava osoba da ga riješite (ili da pomognete u procesu riješavanja problema). Ovo je srž onoga što je poznato kao 'samoupravljanje zajednice', i može vratiti osećaj osnaživanja ljudi koji su svedeni na stabilni režim ovisnosti i nemoći... pod tim misleći na skoro sve nas, naravno.

Tako, sa svim izrečenim, evo i nekoliko linkova da biste mogli početi: da biste započeli svoju komunikaciju sa FairCoop ekosistemom, možete posjetiti našu glavnu website stranicu, pridružiti se našem forumu i tamo se predstaviti, ili provjeriti naš wiki. Vaša najbolja odluka bila bi da se pridružite vašem najbližem Lokalnom čvoru, koji možete pronaći na glanoj stranici website-a, ako ako nema Lokalnog čvora u vašoj blizini, zašto ne biste uzeli u razmatranje da sami pokrenete jedan?

Najbolji način da riješite bilo koje pitanje jeste da pitate nas u 'Ask Us Anything' ('Pitajte nas bilo šta') grupi, ovdje na engleskom jeziku, a ovdje na španskom jeziku.

Takođe smo pripremili i Welcome Guide (Vodič dobrodošlice) koji se nalazi ovdje.

Brought to you by the multi-lingual FairCoop community. Visit the FairCoop main website or FairCoin. | CMS Login

To top