Blog

1:1 FairCoop raste

07.12.2017 - 11:38

Post-kapitalistički pokret poznat kao FairCoop postojano jača, svuda u svijetu, na integriran način, Nezavisno od odluka centraliziranih institucija, izvještaja hijerarhijskih organizacija, fluktuacija tržišnih spekulacija i mainstream skepticizma, mi se osnažujemo na eksponencijalan i sjajan nač

FairCoin u historijskom kontekstu

06.12.2017 - 00:00

Jedan od najčešćih prigovora FairCoin-u, koji će se neizbježno čuti, je taj da radikali ne bi trebali imati sa novcem ništa, na bilo koji način.

Teoretska razmatranja o razvoju FairCoin-a

05.12.2017 - 00:00

Prispijećem prilaska Faircoin-a do jednakosti sa Eurom, je važna prekretnica i vrijedna razmatranja u nekoliko aspekata.

Subscribe to Blog

Brought to you by the multi-lingual FairCoop community. Visit the FairCoop main website or FairCoin. | CMS Login

To top