FairCoin i potrošačke grupe

Samoupravljanje je uopšteno govoreći, jedno od načela putem kojeg Faircoop usmjerava kreiranje vlastitih alata, s namjerom da potakne decentraliziranu autonomiju koliko god je to moguće, na svim mogućim mjestima i u svim mogućim oblicima. Samoupravljane ekološke potrošačke zadruge su zanimljiva opcija zdrave prehrane za poštenu cijenu, gdje se organskim proizvođačima vraća njihovo dostojanstvo, njeguje lokalna ekonomija i odnosi u zajednici, istovremeno se starajući za okoliš.

Potrošačke zadruge se sastoje od skupina ljudi koji odluče da sami urede svoje potrošačke korpe, bez posrednika. Oni biraju proizvođače od kojih žele kupiti prehrambene proizvode, dogovaraju se s njima i upravljaju narudžbama, plaćanjem i načinima isporuke.

Koje su neizbježne posljedice ovoga? Između ostalog:

1. Oslobađajući se preprodavaca, marža na cijenu, uzimana od njih, nestaje tako da proizvod postaje puno ekonomičniji za potrošače dok proizvođači takođe dobijaju pravednije cijene.

2. Razlog za organsku proizvodnju - najčešće toliko omalovaženu zbog očigledno zbunjujućih kriterijuma primjenjenih od strane mnogih zvaničnih organskih certifikata - je unaprijeđen. Šta se smatra organskim ili ne, sada postaje isključivo odluka potrošačke grupe koja uzima u obzir ne samo korist u proizvodnji genetski ne-modifikovanih proizvoda ili upotrebe otrovnih hemikalija nego isto tako i aspekte kao što su geografska blizina i radni uvjeti proizvođača. U tom smislu, možemo vidjeti pojavu participativnih certifikata koji su mnogim slučajevima, iako nisu "zvanični" , ipak rado prihvaćeni od strane onih koji su učestvovali u njihovom definisanju (šta je zaista organsko prema njima).

3. Potrošači imaju priliku direktno upoznati proizvođače i njihove farme, i na taj način stvoriti određenu vrstu odnosa u zajednici kakav uopšte ne postoji prilikom kupovine hrane u supermarketima. Ovaj odnos zasnovan na povjerenju zasigurno je mnogo učinkovitiji nego službeni certifikati.

4. Postoji i aspekt okoliša, zato što potrošačke zadruge obično donose mnogo savjesnije odluke nego one koje djeluju po bilo kojoj ispravi izdatoj od strane službenog tijela.

Mnoge od ovih zadruga obavljaju transakcije u čvstoj valuti, a neke takođe kombinuju i sa lokalnim valutama. FairCoin je dobra opcija, jer može dosegnuti tamo gdje lokalne valute ne mogu. Drugim riječima, može biti integrisan u kružnu (cirkularnu) ekonomiju ove vrste na isti način kao i bilo koja druga društvena valuta, ali sa dodatnim mogućnostima.

Uključivanjem FairCoin-a u ove zadruge neće biti potrebe da se bude "profi-potrošač" unutar kruga, kao što je to obično slučaj sa uzajamnim kreditnim novcem, pošto je zamjenljiv za čvrstu valutu, s tim da su proizvođači registrovani unutar FairCoop-a. Zatim, oni neće uvijek trebati zamjenu FairCoin-a za dolare, eure,itd. pošto izvan kruga potrošačke zadruge postoji mnogo šire tržište u kojem sudionici mogu potrošiti svoje FairCoin-e, na području koje ne samo da prevazilazi potrošačku zadrugu i njeno bliže lokalno okruženje nego ono koje je međunarodnog karaktera.

Različiti lokalni čvorovi mogu biti usklađeni tako da izlaze u susret međusobnim (zajedničkim) potrebama koje su izvan njihovog dometa, a takođe postoji grupa Kružne (Cirkularne) ekonomije za velike dobavljače na međunarodnom nivou. Tako, od najlokalnijeg do najglobalnijeg, malo po malo, oblikujemo pravedniju, zeleniju i više zadovoljavajuću ekonomiju za sve nas. Ni više ni manje nego samoupravljajuća ekonomija, a to je: ekonomija kakvu svi želimo.  

Brought to you by the multi-lingual FairCoop community. Visit the FairCoop main website or FairCoin. | CMS Login

To top