Blog

FairCoin i els Grups de Consum

L'autogestió és un dels principis generals cap als quals FairCoop orienta el disseny de les seues eines, amb l’objectiu que es desenvolupe el màxim possible en tots els llocs i les formes possibles. Els grups de consum ecològic autogestionats són una opció interessant per a menjar saludablement a un preu just, retornar als agricultors ecològics la seua dignitat, fomentar l'economia local i les relacions comunitàries, i tindre cura del medi ambient.

Criptomonedes i legalitat

Autor: Alexander R. Hufford

Les criptomonedes són un tema del qual en aquestos dies s’està debatent cada vegada més, i plantegen alguns punts interessants per a la discussió. Hi ha molts arguments tant a favor com en en contra, però destaquen fonamentalment uns pocs temes que es senten molt freqüentment. Aquest article intentarà fer una visió general d'aquest espinós tema, de totes les diverses implicacions de la legalitat de les criptomonedes, què significa o implica, tant per als governs com per a les persones. En primer lloc hauríem de començar per parlar sobre les criptomonedes en general, i després passar a la situació específica del nostre FairCoin.

Art, Cultura i Activisme Financer: es presenta a Londres FairCoop amb un ple absolut

FairCoop va ser un dels projectes mundials convidats a participar en MoneyLab, una xarxa d'artistes, activistes i geeks que experimenten formes de democratització financera.

Per què encara no uses FairCoin?

Autora: Pílikum

Les reticències de la gent a l'ús de FairCoin són variades. Des del: "són diners, al cap i a la fi" fins al "tinc por de perdre’ls" o "qui hi ha al darrere? ".

En aquest post tractaré de posar un poc de llum sobre aquestos dubtes i pors, oferint una resposta per a cadascuna de les opcions, que van de les més anti-sistema a les més conservadores.

Socialisme Real (mentalitat d'Estat) i FairCoop: algunes de les diferències

Autor: Cegerxwîn Kara

Durant l'ascens del capitalisme i fins avui, segons moltes revolucions i esforços, la societat i l'ésser humà no podrien escapar de la trampa capitalista i de les seues institucions. Les experiències del socialisme de l’Europa occidental, el socialisme «realment existent», el comunisme, etc. són alguns exemples històrics clars i encara debatim els seus resultats. Amb moltes fórmules i crítiques, investigacions científiques i moviments d'anarquistes, el sistema capitalista encara no s'ha superat.

FairCoop al sud-est d'Europa (Balcans Occidentals)

Bòsnia-i-Hercegovina i la Regió de l'Europa sudoriental en el context de FairCoop i la formació de nous nodes locals.

Pàgines

 

 

 

Subscriure a Blog