Conclusions del nostre primer esdeveniment a la nostra nova escola online

Durant les dues sessions d'obertura que van tenir lloc a l'Escola FairCoop del 17 de setembre, persones de diferents cultures i països, i també amb diferents nivells d'experiència dins de l'ecosistema de FairCoop, van compartir les seues històries. La varietat d'assistents, i també la possibilitat de parlar entre ells i veure's les cares, fan que aquest esdeveniment haja pagat la pena. Poguérem escoltar diferents punts de vista sobre temes que ens afecten a totes. Els membres dels nodes locals, des de diferents llocs, van respondre a preguntes sobre les seues experiències de creació d'un node local en la seua zona i del que pensaven que calia millorar a FairCoop.

Una de les conclusions que podem extreure del que es va dir és que realment hem de ser conscients de la magnitud del projecte en què estem treballant. La creació d'un espai socioeconòmic alternatiu i autogestionat d'abast internacional és una cosa que mai s'ha intentat abans. Probablement el principal atractiu, però també la principal dificultat, resideix en el fet que es tracte d'un projecte tan ambiciós. I ací hem de posar el focus en la creació d'un ecosistema complet, on realment puguem trobar un espai de llibertat i cooperació. Cal no oblidar que cada cosa que fem és part d'un tot més gran i que cada acció afecta tota la resta, com en qualsevol altre ecosistema.

Dins d'aquest gran repte, cal tenir en compte les diferents situacions socials, polítiques, econòmiques i culturals dels llocs on estem intentant implementar FairCoop. Ens trobem a regions amb nivells elevats i confortables de vida. Però també en altres regions, on moltes persones no tenen accés a Internet o fins i tot a un smartphone. I també podem trobar altres que es troben en diverses situacions intermèdies. Per tant, les variables conjugades a considerar són moltes, i el trencaclosques és molt complicat de resoldre, però també molt emocionant :).

I, dins d'aquestes diferents situacions, també cal considerar igualment les desigualtats que es produeixen dins d'un país o regió, que també cal tractar si volem garantir que totes les persones membres de FairCoop puguen satisfer les seues necessitats bàsiques d’una manera justa. Estem totes plenes d'energia i, finalment, trobarem el camí.

Perquè tot això succeïsca es necessiten, sens dubte, bones estratègies. Però la conclusió, com també va ser evident al llarg de les sessions del GCAS, és que tots hem de començar amb un canvi personal. La capacitat d'imaginar un món diferent depèn, en primer lloc, de poder desfer-nos de totes les càrregues educatives que portem, totalment oposades a l'autogestió de les nostres vides. Això tampoc és una tasca fàcil. Però FairCoop és, al final, una gran escola per a totes les participants, un lloc on, a través de l'amor, l'empatia, la cooperació i l'ajuda mútua, estem avançant cap a la consecució d'aquestos objectius comuns.

Enhorabona FairCoop. Et desitgem bona salut per sempre.

 

Brought to you by the multi-lingual FairCoop community. Visit the FairCoop main website or FairCoin. | CMS Login

To top