Cirkularna/Kružeća uporaba FairCoin-a

Uvod

Želimo vam približiti temeljne uporabe FairCoin-a onda kada nudite dobra ili usluge kao trgovac ili pružatelja usluga.

Uporaba FairCoin-a nije složena, i ovaj prikaz sadržava bitne funkcije pohrane novčića, postupke plaćanja i učestano dobivene upite. 

 

Elementarno o FairCoin-u

FairCoin je odabran od strane FairCoop zadružne mreže kao društvena valuta, da se pojednostave ali isto tako i osnaže gospodarske aktivnosti između sudionika koji dijele iste vrijednosti pravičnosti, održivosti i puno toga više. Može biti uporabljen kao sredstvo razmjene ili kao svojstvo pohrane vrijednosti. Mi također vidimo FairCoin kao vrstu etičnog obilježja, ističući prodavaonice i proizvode koje djeluju ka pravičnijem i održivom gospodarstvu.

Više tehničkih pojedinosti o kriptovalutama općenito i FairCoin-u osobito, možete pronaći ovdje. A možete naći i neke zanimljive statistike o cjelokupnom FairCoop ekosustavu ovdje.

 

Različiti načini plaćanja

Postoje različite mogućnosti plaćanja FairCoin-om za vaše klijente. Sa naše strane, tu je također novi razvoj da se učini dostupnim način plaćanja koji je lakši i puno prilagođeniji korisniku.

Pošto je FairCoin digitalni novac, potrebno je posjedovati barem jedan elektronički uređaj povezan sa Internetom, ili sa vaše strane ili od strane kupca. U daljnjem tekstu možete pročitati o raznovrsnim slučajevima uporabe:

  • Fairpay NFC kartice: Ovom tehnologijom klijent plaća plastičnom karticom povezanom sa online FairCoin računom. Vi, kao primatelj, trebate NFC odčitavajući uređaj. To, naprimjer, može biti smartphone sa NFC tehnologijom (većina najsuvremenijih posjeduju istu), ili posebni uređaj za odčitavanje kartice koji možete nabaviti kod nas ako vam je potreban (još uvijek nedostupno).
  • Aplikacija Smartphone Novčanik koja koristi QR kodove: Uz pomoć vaše FairCoin novčanik aplikacije generirate QR-kod u koji je umetnut zahtjev za plaćanje. Ovaj QR-kod je skeniran od strane klijenta da bi se okončala transakcija.
  • Računalo: Ovo se podudara sa normalnom online transakcijom. Nemate što uraditi, samo čekati dok se odgovarajući kupljeni/prodani iznos prenese na vaš novčanik (uobičajeno ne dulje od tri minute).
  • Papirnati Novčanik: U ovom slučaju, novčanik će biti tiskan na listu papira. Jedan dio je javni ključ, koji je nužan za primanje plaćanja. Drugi dio je osobni ključ, koji je nužan kada želite izvršiti plaćanje ili isprazniti novčanik.

Nije bitno koji način plaćanja odaberete vi ili vaš klijent. Vama najbliži Lokalni Čvor ili globalna FairCoop zajednica može osigurati potporu u instaliranju ili bilo kojoj drugoj poteškoći.

 

Izgradnja Fair Gospodarstva

Konačni cilj je izgraditi stvarno i pravično gospodarstvo oko FairCoin-a, koji naravno zahtijeva mnogo napora i šire umrežavanje. To je nešto na čemu svi trebamo surađivati i imati na umu kad sudjelujemo i rabimo FairCoin.

 

Cirkularno/Kružeće Gospodarstvo

Svrha je koristiti FairCoin za stvarne proizvode i usluge da bi se zadovoljile vaše temeljne potrebe, nego da se razmjenjuje natrag u čvrstu valutu. Ovo je naš glavni cilj i temelj na kojem bi trebali graditi istinsko alternativno i pravično gospodarstvo, skupa sa osnažujućim, novim produktivnim projektima i ljudima koji su željni da se pridruže FairCoop ekosustavu. 

Cjelokupan koncept postojanja stabilne službene cijene i vrlo niska pristojba za transakciju također pridonosi takvoj zamisli, kao što i očekujemo da FairCoin bude valuta za svakodnevnu uporabu, a ne spekulativna imovina.

Stvari koje možete učiniti da pridonesete dosegu takvoga cilja su:

  • Potražite usluge i dobra koja trebate, koristeći naše rastuće online platforme FairMarket i useFairCoin.
  • Kontaktirajte vama najbliži Lokalni Čvor i saznajte o načinima kako uporabiti vaš FairCoin na način veće održivosti. Lokalni Čvorovi su tu da odgovore na bilo koje pitanje u svezi s tim i pomognu vam da puno više sudjelujete u lokalnom (ili globalnom) gospodarstvu solidarnosti.
  • Razgovarajte sa vašim dobavljačima, suradnicima ili klijentima tako da ih upoznate o postojanju FairCoin-a i samim tim da postanu i korisnici. Ovo je još jedna od stvari oko kojih vam Lokalni Čvor sigurno može pomoći, ili čak grupa Cirkularnog/Kružećeg Gospodarstva koja je tu da vam također osigura potporu. Kontaktirajte nas na .

 

Etična trgovina

Naposljetku, još jedna stvar koju trebamo istaknuti je suživot FairCoin-a, njegovog Fair Gospodarstva i postojane službene cijene, u odnosu na burzovne cijenu. Naš cilj je da razlučimo između ove dvije stvarnosti i usredotočimo se izvan spekulativnih tržišta. Međutim, spekulacija je nešto što se ne može u potpunosti izbjeći, iako je većina kapitala (~85%) već izvan ovih tržišta, mi težimo da sudjelujemo samo na onim burzama koje su decentralizirane, puno sigurnije i koje imaju barem minimalnu svezu sa našim ciljevima.

Zapravo, skoro smo potakli kampanju u koju možete uložiti iznos u čvrstoj valuti ili nekoj drugoj kriptovaluti različitoj od FairCoin-a s namjerom otkupa "jeftinih" FairCoin-a na spekulativnim tržištima i preusmjerimo ih u ruke ljudi koji su dio našeg ekosustava. To je unosno ulaganje za bilo koga a u isto vrijeme pomaže da se održi ravnoteža našeg fair gospodarstva (pogledajte ovdje za više pojedinosti).

Međutim. pošto je to svjetska i u potpunosti decentralizirana kriptovaluta trebamo postati svjesni različitosti korisnika i mogućnosti koje postoje. U tom smislu, trebali bi vas obavijestiti o vjerojatnostima pribavljanja novčića sa spekulativnih tržišta, osobito u vremenima kada postoji velika razlika u cijeni, i njihovoj uporabi unutar Fair Gospodarstva u svrhu stjecanja dobiti, npr. preprodaja dobara za čvrstu valutu. Stoga, svi trebamo biti na oprezu zbog takvih kupnji i izvjestiti o bilo kakvoj neobičnoj ili neuobičajeno velikih narudžbi, imajući na umu da je glavni cilj zadovoljenje temeljnih potreba i održivost trgovanja, a ne promidžba potrošačkog društva ili iscrpljivanje izvora naše planete.

 

Ostale uporabe

Osim trgovanja postoje i još neke uporabe FairCoin-a kojima želimo dati potporu ljudima u našem ekosustavu na njihovima kooperativnim djelovanjima.

  • Coopfunding: pruža mogućnost darivanja i promidžbe kooperativnih i proizvodnih projekata koji dijele vrijednosti FairCoop-a. Time doprinosite pomažući ustrojstvu alternativnog gospodarskog sustava koji izgrađujemo.
  • Freedom Coop je utemeljen kao Europska Zadruga (European Cooperative Society -  ECS) koje promiče samo-upravljanje, samo-upošljavanje i gospodarsku samostalnost.
  • Bank of the Commons je alternativna bankarska i financijska usluga programskog alata koja daje potporu zajedničarima i utemeljena je na vrijednostima otvorene suradnje.

 

Tek predstoji

U bližoj budućnosti bit će sigurno sve više i više projekata gdje ćete moći uporabiti vaš FairCoin na mnoge zanimljive načine. Na primjer, CoopShares je jedan od naših najvećih ciljeva u 2018. godini, koji će poslužiti kao način pokretanja i potpore kooperativnim projektima. FairChains bi trebao biti još jedan prodor koji će omogućiti FairCoin-u da međusobno djeluje sa društvenim valutama posvuda u svijetu, koristeći međusobno povezane blockchain-e.

Ali najviše od svega, mi želimo da nastavimo ovo kooperativno putovanje prema novim izazovima koji će pomoći da se potakne stvarna društvena i gospodarska promjena na dobrobit svih ljudi.

Oslanjamo se na svakoga od vas koji daje potporu ovom živom, pravičnom i ekološkom gospodarstvu da nastavi rasti i dosegne sve više ljudi, oblasti i djelovanja.

Brought to you by the multi-lingual FairCoop community. Visit the FairCoop main website or FairCoin. | CMS Login

To top