Naš prvi namjenski program za prijevoz je spreman. The Common Routes App je dostupan sada!

Nakon nekoliko mjeseci rada, možemo sada objaviti pokretanje Common Routes App za višestruke načine prijevoza. Aplikaciju koja racionalizira uporabu auta i tako umanjuje utjecaj na okoliš.

Ovo je aplikacija za zajedničko korištenje automobila, gdje trenutno možete objaviti tri različite opcije:  

  • Ponuda putovanja - Gdje netko može objaviti put, nudeći višak sjedišta drugim zainteresiranim osobama za putovanje prema istoj lokaciji ili nekoj drugoj koja se nalazi na putu.
  • Potražnja putovanja - Gdje korisnici mogu izraziti svoju potrebu za putovanjem od lokacije A do lokacije B i upitati za prijevoz ako netko putuje u tom smjeru.
  • Potražnja za slanje pošiljke - Ako trebate poslati pošiljke na određena odredišta, možete popuniti obrazac da objavite svoju potrebu i upitate za prijevoz.

Prvi korak u namjeri početka korištenja je preuzeti aplikaciju ovdje i prijavite se kao novi korisnik. Ondje ćete pronaći detalje kako komunicirati sa osobom koja nudi/potražuje putovanje koje vas zanima. Kao što možete naslutiti, razlozi mogu biti različiti: pomoći vašim prijateljima, uživati u prijatnom razgovoru na putu, upoznati nove ljude, smanjiti zagađenje... i isto tako podijeliti troškove, mogućno i plaćanjem... u FAIR, naravno ;)

Aplikacija je pokrenuta kao pre-alpha inačica, što znači da, iako ne postoji osobiti razlog da pronađete bilo kakve pogreške u programu, one se mogu pojaviti; također aplikacija može biti unaprijeđena i izmijenjena u budućnosti sukladno zamislima i potrebama korisnika. Međutim, potičemo bilo kog korisnika ili programera koji je zainteresiran za budući razvoj ove programske opreme da se pridruži Telegram grupi koja djeluje na ovoj zadaći.

 

Ostale mogućnosti u svezi sa FairCoop prijevozom

 

Samostalno obavljanje djelatnosti

Svima nam je potrebna neka vrsta prijevoza u svakodnevnom životu i ovoj je inspiriralo neke FairCoopere da iskoriste ovu prigodu s namjerom da sebi zarade koji FairCoin. 

Neki od primjera:

  • "FairTaxi" ili "FairCab" su neki od predloženih naziva za usluge koje pružaju sudionici FairCoop zajednice i vrlo lako se može pronaći na FairMarket-u, a sad sa Common Routes aplikacijom, mnogo više osoba može izraziti svoje potrebe za ovu vrstu usluge. Evo i nekih primjera:

Nico iz Atene, koji nudi prijevoz svojim električnim autom za FairCoin-e, sa namjerom da promiče 'elektromobilnost' - koristeći ekološki prijevoz sa niskom i čistijom potrošnjom energije i u isto vrijeme omogućavajući informacije u svezi FairCoin-a i FairCoop-a onima koji trebaju prijevoz.

Dyorkaef u Lokalnom Čvoru Novi Sad prevozi FairCoopere za FairCoin-e i uskoro će biti registriran na FairMarket-u, pružajući uslugu prijevoza svima koji se zanimaju za ovakvu vrstu cirkularnog/kružećeg gospodarstva.

  • "Rent a FairCar" još nije pokrenut, ali najednostavniji način na koji bi se obavljao izgledao bi ovako: ostvariti kontakt kroz FairCoop kanale komunikacije, napraviti rezervaciju da se preuzme auto, uplatiti polog i potpisati ugovor o odgovornosti, voziti auto i nakon toga vratiti ga ili ostaviti na dogovorenom parkralištu. Bilo bi dobro za okoliš i za stvaranje puno održivijeg gospodarstva ako vozila posjeduju električne motore, ili bilo koji drugi sustav koji je prihvatljiviji za okoliš. Ovo može biti prigoda za Rent-a-car poduzetnike da se upoznaju sa FairCoin-om i našim vrijednostima u FairCoop pokretu.

 

Cirkularno/Kružeće Gospodarstvo

FairCarsharing može također biti prvi korak prema zajedničkom korištenju vozila za različite kolektivne svrhe koje se mogu pojaviti na razini lokalnih čvorova, pomažući uspostavu humanijeg kontakta u nekim oblastima, i isto tako kao promidžba samo-upravljanja cirkularnog/kružećeg gospodarstva unutar određenog područja, ili između više njih.

Proizvođači, trgovci, zadruge i svi drugi zainteresirani za promet dobara suočavaju se sa poteškoćom isporuke u svojim oblastima, što usporava distribuciju i razvoj glokalnog kružećeg gospodarstva unutar FairCoop-a. Ova tema ima različite aspekte poput zakonitosti, otpremanja, carine i prometnih poteškoća koji moraju biti u skladu sa FairCoop načelima kao što je naprimjer oblik niskobudžetnog ekološkog prijevoza. Na drugu stranu, pravni i špediterski stručnjaci će morati učiniti dodatni napor da prikupe podatke o mogućnim zakonodavnim poteškoćama i isto tako pronaći rješenja o tomu što bi bio najpošteniji način za pojedince ili zajednice da uživaju u kavi, vinu, maslinovom ulju ili narančama iz Italije, Španjolske, Grčke, Srbije, Kurdistana ili Južne Amerike bilo gdje na planeti gdje ovakvi proizvodi mogu biti potrebni a nisu još dostupni unutar našeg gospodarstva.

Brought to you by the multi-lingual FairCoop community. Visit the FairCoop main website or FairCoin. | CMS Login

To top