Širenje FairCoop-a u Italiji, Milanska lokalna petlja i njene skorašnje inovacije

Autor: Milanska lokalna petlja

Milanska lokalna petlja želi da podeli neke novosti sa svima vama. U poslednja dva meseca smo organizovali pet događaja Fer trgovine na novom FairSpot-u u Makao.

Makao je skvotirani nezavisni umetnički, kulturni i istraživački centar, koji podržava velika zajednica i koji je naširoko poznat. Mi smo deo te zajednice i na neki način smo most između samoorganizovanog sistema u Makao i FairCoop-a. Verujemo da je Makao odlično mesto sa kog širimo FairCoop i njegove principe po celom gradu.

Razvili smo saradnju sa Makaom, koji upotrebljava internu socijalnu valutu: Common Coin–CC (čita se Komon koin i znači zajednički novčić, prim.prev) za plaćanje raznovrsnih usluga koje nude ljudi u njihovoj zajednici. Pitali su nas da organizujemo pijacu da bismo zajednici omogućili pristup proizvodima koji se prodaju u CC valuti. 

U skladu sa dogovorom, Makao nam daje evre kojima mi kupujemo proizvode koji će biti prodati na pijaci. Kao lokalna petlja, mi već imamo neke dobavljače koji primaju FairCoin, tako da konvertujemo deo evra u Fair i kupujemo deo proizvoda u njima. Na ovaj način nabavljamo i nešto evra za naš POE (eng. point of exchange, mesto razmene, prim.prev). Na taj način nabavljamo proizvode za Makao koje oni mogu da prodaju svakog četvrtka na njihovom kriptomarketu na kojem zajednica može da plaća lokalnom valutom, kao i FairCoin-om. Na ovaj način FairCoin predstavlja most koji zajednici omogućava upotrebu interne lokalne valute, a nama u isto vreme da trgujemo sa lokalnim proizvođačima i da ih upoznajemo sa našom mrežom.

Trenutno smo članovi lokalne petlje, zajedno sa još nekim “fer prijateljima” koji kupuju na ovim pijacama upotrebljavajući FairCoin; u međuvremenu gradimo zajednicu u Milanu koja koristi FairCoin i koja može da se priključi FairMarket-u.

Započeli smo ovakvu trgovinu zahvaljujući saradnji sa Sicilijanskom lokalnom petljom. Za sada smo u kontaktu sa troje sicilijanskih prozivođača koji prihvataju FairCoin. Takođe, sarađujemo sa lokalnom petljom iz Luniđane, a pružamo i podršku nastanku nove petlje u Brijanci (oblast u blizini Milana), tako što im pomažemo da se povežu sa proizvođačima koji žele da naprave cirkularnu ekonomiju u svom okruženju.

Organizovali smo neke sastanke i prezentacije FairCoop-a za proizvođače, trgovce i potrošače i pozvali ih da se priključe mreži i pomognu cirkularnu ekonomiju. Zahvaljujući tome smo u kontaktu sa nekoliko velikih grupa potrošača u Milanu.

 

Sada ćemo izneti neka od naših iskustava u uključivanju ljudi u ovakve procese. To je dosta sporo, ali počinje da daje rezulate.

Mi u principu pratimo sledeća tri koraka:

  1. Prvo kupimo proizvode u evrima i prodamo ih u FairCoin-ima ili na primer u Common Coin-ima u Makau. Damo proizvođačima informacije o ekosistemu i energiji koja se nalazi iza njega.
  2. Tražimo od proizvođača da prodaju deo svojih proizvoda u FairCoin-ima i onda im ponudimo da probaju da koriste ovu kriptovalutu, da istraže FairMarket i ceo ekosistem. Oni traže da konvertuju svoj profit u evre i mi im pomažemo u tome. 
  3. Tražimo dobavljače za ove proizvođače. U ovoj fazi pokušavamo da sve kupimo FairCoin-ima od dugoročnih partnera. Neki proizvođači i sami požele da kupe druge proizvode iz naše mreže. Svi znamo da što imamo veću ponudu dobara i usluga unutar ekosistema, raste interesovanje za njega, što osnažuje cirkularnu ekonomiju.

 

Nakon mesec dana rada smo shvatili da hitno treba da pričamo o sledećim stvarima:

  • Ponude, potrebe i kvalitet proizvoda
  • Transport i logistika
  • Naredni koraci

 

Ponuda, potrebe i kvalitet

Trenutno nudimo proizvode sa Sicilije i to one koji ne mogu da rastu na lokalu ili se teško dobavljaju na našem području: pomorandže, limun, badem, kvalitetno maslinovo ulje i tako dalje. Takođe, nudimo sveže proizvode poput povrća, voća ili salame, kao i proizvode za negu tela preko naših kontakata sa bližih lokacija. I u stanju smo da to postignemo vodeći računa o ekološkoj održivosti razmena. 

Trenutno smo u kontaktu sa proizvođačima i trgovcima koji se bave različitim proizvodima. Pitamo se kako da radimo sa različitim proizvođačima koji nude iste proizvode. Teško nam je da ustanovimo kriterijume uz pomoć kojih možemo da izaberemo jednog ili drugog proizvođača i da ostanemo u kontaktu sa svima. Naravno, kvalitet i društvena angažovanost su nam dva osnovna zahteva na osnovu kojih smo testirali različite proizvode i proizvođače. Na prvom mestu dajemo prioritet organskim proizvodima i uvek se trudimo da posetimo mesta na kojima se odigrava proizvodnja. 

Zahvaljujući mreži ljudi od poverenja uspevamo da uspostavimo kontatk sa novim zainteresovanima. Mi mislimo da je naša uloga kao petlje da obezbedimo kvalitet dobara i da osiguramo da proizvođači poštuju kriterijume koje smo odredili. Maksimalno se trudimo da proverimo sve procese u proizvodnom lancu, iako smo svesni da ne možemo sve i uvek da proverimo. Zbog toga pokušavamo da podignemo nivo poverenja prema proizvodima, kao i da razvijamo mehanizme zasnovane na međusobnom poverenju.

 

Transport i logistika

Trenutno nismo u mogućnosti da se bavimo transportom van Italije (npr. u Švajcarsku) bez celokupnog pregleda potrebne transportne dokumentacije. Još uvek nemamo odgovarajuće usluge transporta u okviru Freedom Coop-a (još jedan od alata unutar ekosistema, prim.prev) najviše zbog toga što nemamo lokalni pravni tim u FairCoop-u u Italiji koji bi nas savetovao, ali radimo na tome.

 

Naredni koraci

Zahvaljujući saradnji sa Makaom smo gradili veze sa umetnicima i pričali o mogućoj prodaji njihovih dela u FairCoin-u. Sada u našoj prodavnici na FairMarket-u možete kupiti grafike na vinilu! Takođe, želeli bismo da prodajemo postere i umetnička dela koja su deo transfeminističke laboratorije u Makau. Pored toga, podržavamo projekte koji su nam bliski, poput “Bez dlake na jeziku” koji radi Landscape Choreography (pejzažna koreografija, prim.prev), kao i mnoge druge.

Takođe pokušavamo da sami proizvodimo pivo, tako da možemo da zadovoljimo tu važnu potrebu i unutar Fer ekonomije.

Još jedan zanimljiv projekat u Makau je kooperativa migrantskih stolara po imenu Coop Ebony (ebonovina, prim.prev). Voleli bismo da ovu kooperativu koja radi u okviru laboratorije za obradu drveta uključimo u fer mrežu. Probaćemo da svakom članu kooperative napravimo elektronski novčanik i da prodajemo njihov nameštaj na FairMarket-u, a planiramo da svakom članu i članici Coop Ebony napravimo lični kripto novčanik i želeli bismo da prodamo to što prave na FairMarket-u. Naše mušterije sa FairMarket-a će uskoro moći da naručuju komade!

Što se tiče ostvarivanja kontakata sa novim mrežama, voleli bismo da stupimo u vezu sa Fuorimercato-om (izvan tržišta, projekat organizovan na nivou cele Italije u vidu mreže uzajamne podrške, prim.prev), a već smo u kontaktu sa RES mrežom italijanskih kooperativa. Korak po korak, uspevamo da predstavimo principe FairCoop-a malim trgovcima u gradu da bismo i njih uključili u mrežu koja koristi FairCoin. 

 

Nadamo se da će iskustva koja smo opisali inspirisati još novih projekata i još lokalnih petlji da pokrenu svoje FairSpot radnje, kao i da ćemo ovako moći da uspostavimo kontakt sa lokalnim petljama koje se već suočavaju sa sličnim izazovima. Svi radimo u cilju širenja naše fer ekonomije na nova tržišta. Ko je sledeći?

Ako želite da nas kontaktirate, slobodno nam pošaljite mejl na .

Brought to you by the multi-lingual FairCoop community. Visit the FairCoop main website or FairCoin. | CMS Login

To top