Šta trgovinu zaista čini fer trgovinom?

12. maja se proslavlja Svetski dan fer trgovine (eng. World Fair Trade Day) koju brojne organizacije i biznisi danas prihvataju kao svoj način trgovine. U većini slučajeva, u fer trgovanju ne samo da postoje benefiti za sve strane koje učestvuju (proizvođače, posrednike i potrošače), već se mogu primetiti i pozitivni uticaji na okruženje i društvo. Ipak, u ostatku ovog članka pokušaćemo da razmotrimo da li se konvencionalni “fer trejd” biznisi zaista drugačije odnose prema ljudima i prema planeti, skrećući pažnju na to da postoje mnogi nivoi razumevanja ovog pojma i da postoji široka lepeza raznolikih slučajeva koji tvrde da predstavljaju ove principe.

Ovo je definicija Pravedne trgovine koju je dala Svetska organizacija pravedne trgovine (eng. World Fair Trade Organization):

“Fer trgovina je trgovinsko partnerstvo zasnovano na dijalogu, poštovanju i transparentnosti sa ciljem da se poveća obostrana korist u međunarodnoj trgovini. Ona doprinosi održivom razvoju nudeći bolje trgovinske uslove i obezbeđujući prava marginalizovanim proizvođačima i radnicima – naročito na globalnom Jugu. 

Organizacije zasnovane na principima fer trgovine se jasno posvećuju ostvarivanju ovih principa koji čine suštinu njihove misije. Budući da ih podržavaju potrošači, oni se aktivno usmeravaju na podršku proizvođačima, podizanje svesti i sprovođenje kampanja koje menjaju pravila i prakse konvencionalne međunarodne trgovine.”

Postoji još 10 detaljnijih principa fer trgovine, a ko želi da više o tome istraži, može da se informiše na http://wfto.com/fair-trade/10-principles-fair-trade

 

Međutim, ono što moramo da se zapitamo je da lii kakoova “trgovinska partnerstva”menjaju naš mentalitet i stavove, naše načine života i razmenu dobara. Po našem mišljenju, ona bi to i mogla do neke izvesne tačke; ali ukoliko želimo da takve promene prodru dublje u same osnove našeg društva – budimo iskreni – moramo razmišljati radikalnije.

  • A da bismo u tome uspeli, moramo da razumemo kako zvanični ekonomski sistem funkcioniše i kakvi ekonomski sporazumi među državama postoje, kao i kako su oni napravljeni i sklopljeni.
  • A to ne možemo da razumemo ukoliko ne shvatimo kako novac cirkuliše i kako se stvara.
  • A svakako da nismo u mogućnosti da to uradimo ukoliko živimo na Zapadu i nije nas briga kako ostatak Zemljine populacije sastavlja kraj sa krajem svaki dan. 

 

Ovaj grafik koji predstavlja međunarodne prihode od dobara ističe značajan porast u fer trgovini u celom svetu koji prelazi 8 milijardi evra u 2017. uprkos recesiji u mnogim zemljama poslednjih godina.

U isto vreme, ona otvara ogroman novi prostor za profit za biznise, naročito u oblasti uvoza i izvoza, kao i za mnoge posrednike, na primer u oblastima sertifikacije, špedicije, kao i za korporacije koje se bave veleprodajom. Bez negiranja prilika koje je ovakva trgovina otvorila za siromašne ili nerazvijene zajednice, trebalo bi da obznanimo i da ovi štetni (sporedni) efekti čine stvari gorima.

Na primer, proizvodi fer trgovine postaju trend na Zapadu, što znači da se njihove velike količine prekookeanski transportuju samo da bi zadovoljile naše konzumerističke potrebe, što nam pritom može služiti i zarad pranja savesti zbog privilegija koje uživamo u poređenju sa zemljama odakle ti proizvodi dolaze. Za mnoge skeptike je ovo samo novi način da se prodube stare nejednakosti i zamagle razlozi koji su doveli naša društva u fazu u kojoj postoji ogroman jaz između bogatih i siromašnih ili – drugim rečima – fer trgovina predstavlja samo još jedan element u beskonačno rastućoj jednačini koja je kapitalizmu potrebna za preživljavanje.

A ovim se nikako ne možemo zadovoljiti…

 

Potrebno je da napravimo čitav novi ekonomski sistem sa jednim ciljem: da preuzmemo bogatstvo iz ruku 1% najbogatijih i redistribuiramo ga 99% ljudi. Ovo je stvaran i ozbiljan predlog, iako može naivno zvučati, jer ustvari koračamo istim putevima nejednakosti čak i kada pokušamo da se nađemo na fer strani biznisa.

Ovaj novi radikalni ekonomski koncept ne treba samo da vodi računa o partnerima u trgovinskom činu, već o svim stranama i akterima uključenim u ekonomiju. Ako pogledamo svetske ekonomske pokazatelje, politički balans koji je uspostavljen i skoru budućnost, ne možemo biti optimistični. Ono što možemo makar da probamo je da se fokusiramo na pravi problem i pokušamo da dođemo do stvarnog rešenja naših socioekonomskih problema.

A to zahteva radikalno razmišljanje, revolucionarno delovanje, kao i naravno volju da se živi i deluje na granicama tranzicije ka ovoj novoj paradigmi. 

Sve ove ideje se već realizuju i dele u različitoj meri i kombinacijama među različitim grupama ljudi diljem celog sveta. To što grubo možemo nazvati “aktivizmom” ili “pokretima” je usmereno u velikoj meri na kreiranje i kretanje prema radikalnom novom ekonomskom sistemu.

FairCoop se bavi istim ovim problemima, uspostavljajući jasniju i obuhvatniju agendu kako to postići. Osnove toga su opisane ovde (https://fair.coop/sr/about), kao i dubinske vrednosti koje promovišemo, a koje su usmerene na brigu o celom živom svetu. Za nas zaista nije opcija da savremenom globalnom kapitalizmu damo fer privid kako bismo ga lakše progutali.

Mi težimo tome da preokrenemo čitav sistem umesto da se zadovoljimo mrvicama koje su pale sa stola!

 

Da bismo praktično ostvarili zamisli te Fer ekonomije, koristimo i promovišemo FairCoin, ekološku i potpuno decentralizovanu valutu, što znači da je ne kontroliše nijedna institucija, država, pojedinac ili pojedinka. Smatramo da je to kamen temeljac na kojem možemo da osnujemo potpuno autonomnu ekonomiju, koja će biti pod upravom ljudi koji je koriste i koji grade ovaj radikalni i proizvodni ekosistem.

Takva ekonomija treba da obuhvati naše ekološke, etičke i humanističke vrednosti, kao i da oslikava našu potrebu za slobodom i emancipacijom. FairCoop uporno radi na ostvarenju svega toga, upotrebljavajući otvoreni model za saradnju i organizovanje i trudi se da stvori mrežu u kojoj svi učesnici sarađuju na ostvarenju ovih ciljeva, pritom ispunjujući svoje pojedinačne interese. To je mreža u kojoj sve grupe i pojedinci zajednički stvaraju prostor uzajamne pomoći, u kojoj razmena znanja, alata i drugih sinergija prirodno teku, čime učesnici osnažuju jedni druge na teškom, ali uzbudljivom i kreativnom putovanju.

Prošle godine smo posvetili posebnu oblast radu na toj ekonomiji sa još više fokusa i entuzijazma i nazvali je Oblast cirkularne ekonomije (eng. Circular Economy Area). Ova oblast se bavi osnaživanjem i širenjem upotrebe FairCoin-a prilikom kupovine proizvoda i usluga u koju stalno uvodimo još novih alata i inicijativa koje su potrebne. Jedan od najprepoznatljivih alata kojim upravljamo i koji razvijamo je FairMarket, onlajn platforma za trgovinu koja je otvorena za sve ljude i trgovce koji dele vrednosti naše Fer ekonomije. Povrh toga pokušavamo da pronađemo prave fer alternative koje će doprineti celokupnom lancu proizvodnje i trgovine. Takva je na primer i aplikacija za deljenje prevoza koju koristimo za nezavisnu i decentralizovanu dostavu dobara (o aplikaciji možete više saznati iz ovog članka).

Takođe, jedan od važnih koraka koji smo napravili je i skorašnje unapređenje useFairCoin platforme (koristi FerKoin, prim.prev), na kojoj možete saznati na kojim sve lokacijama u celom svetu možete da koristite FairCoin, razmenjujete dobra i kontaktirate ljude iz ekosistema koji dele viziju Fer ekonomije. Mislimo da je to najlakši način da se istraže sve mogućnosti koje su ponuđene i koje su vizualno prikazane na mapi radi lakšeg snalaženja. Nadamo se da ćete se uskoro svi koji do sada niste koristili FairCoin pridružiti i doprineti svojim trudom!

 

Imamo još alata koje možete pronaći ovde. Još ih je na putu, a imamo i još ideja i saradnji koje stvaraju ceo novi fer ekonomski sistem koji je još uvek andergraund i koji samo čeka da izađe na površinu. Ono o čemu zaista treba pritom da brinemo je i naš stav prema ovim raznolikim fer projektima koji imaju različite perspektive, ciljeve i stremljenja. Da li samo pokušavamo da bandažiramo budućnost koja već krvari ili želimo da postignemo potpuno i dubinsko isceljenje?

Sve što sija nije zlato… a ono što je brendirano kao Fer ne mora uvek biti ono što bi trebalo da je. Zbog toga mi pozdravljamo i učestvujemo u obuhvatnijim procesima fer trgovine, ali uz kritičku podršku i propagandu naše radikalne poruke – oni koji samo žele da profitiraju od novog imena treba da budu raskrinkani, dok oni koji zaista streme novoj budućnosti treba da dobiju alate i budu osnaženi da bi ovakvu pozitivnu viziju pretočili u realnost.

Brought to you by the multi-lingual FairCoop community. Visit the FairCoop main website or FairCoin. | CMS Login

To top