Blog

1:1 FairCoop raste

07.12.2017 - 11:44

Postkapitalistički pokret poznat kao FairCoop postojano jača, svuda u svetu, na integrisan način. Nezavisno od odluka centralizovanih institucija, izveštaja hijerarhijskih organizacija, fluktuacija tržišnih špekulacija i aktuelnog skepticizma, jača na eksponencijalan i sjajan način.

Istorijski kontekst FairCoin-a

06.12.2017 - 00:00

Jedan od najčešćih, neizbežan prigovor FairCoin-u, je taj da radikalni pokreti ne bi trebali da imaju ništa sa novcem.

Teorijska razmatranja o razvoju FairCoin-a

05.12.2017 - 00:00

Dostizanje izjednačavanja Faircoin-a sa evrom je važna prekretnica koja je vredna razmatranja u nekoliko aspekata. Pre svega ovo čini novčić (eng.coin) lakšim za prihvatanje i inspiriše sve više zajednica i trgovaca da  počnu da ga koriste.

Subscribe to Blog

Brought to you by the multi-lingual FairCoop community. Visit the FairCoop main website or FairCoin. | CMS Login

To top