Pridružite se našem letnjem kampu

Prošlogodišnji letnji kamp se najviše doticao osnova i internog funkcionisanja. Odatle je potrebno posvetiti više pažnje stubovima na kojima ekosistem stoji, odnosno lokalnim petljama, kao i radu na njihovom širenju preko svih pet kontinenata da bi smo napokon uspeli da obezbedimo prostor za fer ekonomiju u kojoj želimo da živimo. 

Lokalne petlje su lokalna grassrootsosnova FairCoopa. One su veza između globalnog ekosistema i lokalnih projekata, inicijativa, pojedinaca i pojedinki i kolektiva. Zato lokalnu petlju možemo posmatrati kao posrednički tim koji daje informacije u oba smera (lokalno–globalno–lokalno). Trenutno postoji oko pedeset aktivnih lokalnih čvorova u različitim zemljama u celom svetu.

Lokalne petlje su poput facilitatora koji pomažu ljudima u svojoj blizini da nauče da koriste alate ekosistema i da mu pomognu da raste, povezujući ga sa novim projektima koji grade cirkularnu ekonomiju, a koja će nam pomoći da se postepeno osamostalimo od kapitalizma i fiat valuta, takmičenja, nejednakosti i svega što želimo da izbegnemo.  

   

Ove godine će se kamp održati na Stražilovu, u Sremskim Karlovcima. U jugoistočnoj Evropi se trenutno nalaze novoosnovana lokalna petlja u Podgorici, Somboru, Tuzli i Novom Sadu. Još ih se osniva i o tome ćemo vas uskoro više obavestiti.

Stražilovo se nalazi u pošumljenoj dolini 321 metar iznad nivoa mora, na severnoistočnoj padini nacionalnog parka Fruška Gora, oko pet kilometara od Sremskih Karlovaca i nekih petnaest od Novog Sada. To je često izletište za ljude iz Sremskih Karlovaca, kao i mesto na kom se okupljaju mladi ljudi i umetnici. Planinarski dom, u kojem ćemo spavati i raditi, je polazište pešačke staze “Fruška Gora transversale” koja obavija planinu u dužini od nekih 160 kilometara. Dom je prilično zaklonjen i udaljen od naselja, tako da je idealno mesto za sastanke, rad i uživanje FairCoop-erativaca.

 

PRVI DEO 20.07–03.08.

Edukacija i trening upoznavanja FairCoop ekosistema. Kako da napravite lokalnu petlju u svom okruženju? 

(Rok za prijave: 13.07)

 

Prvi deo je osmišljen tako da približi FairCoop ljudima koji su zainteresovani da naprave nove lokalne petlje, tako da ćemo dati prednost onima koji dolaze iz oblasti u kojima još uvek nema lokalnih petlji. FairCoop se stalno širi u Evropi, napreduje na američkim kontinentima i u začetku je u Africi i Aziji. Prva australijska lokalna petlja je takođe u procesu formiranja. Vreme je da udružimo snage i osnažimo one koji su napravili prve korake i otvorili vrata za FairCoop u svim delovima sveta.

Imamo 50 kreveta i 20-30 mesta za šatore koji će biti na raspolaganju aktivistima koji žele da nauče više o FairCoop ekosistemu i prošire ga u svojim regionima.

                                          

DRUGI DEO 05.08–19.08.

Izgradnja dugoročne samoodrživosti za lokalne petlje. 

(Rok za prijave: 27.07)

 

Da bismo im omogućili da što bolje rade i pomogli im, naročito na početku, pre nego što postanu samoodrživi, FairCoop je napravila kampanju za samoodrživost za članove petlji koji posvećuju znatnu količinu vremena radeći na terenu. Imamo sve više lokalnih petlji koje su prošle kroz nju, ali koje još uvek nisu samoodržive. 

Budući da svi imamo potrebu da im pomognemo da obezbede stabilne resurse za razvoj svojih ciljeva kao dela ekosistema, u drugom delu letnjeg kampa ćemo se baviti razvojem strategija za održive projekte koji su primenjivi u celom svetu.

Takođe ćemo se baviti i drugim temama kao što je OCW (Open Coop Work, otvoreni kooperativni rad, prim. prev), a koje su povezane sa našim osnovnim fokusom i time učiniti druge dve nedelje kampa ključnim za građenje budućnosti FairCoop-a.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Jedan od najboljih načina da svom životu damo smisao je da prepoznamo neku ideju ili pokret koji je sličan onome o čemu i sami mislimo – kao što je FairCoop, na primer – i podelimo to sa drugima da bismo sarađivali i proširili svoje ideje. Želimo da stvorimo drugačiju budućnost. Želimo da obezbedimo dobrobit za pojedince i pojedinke sarađujući na ostvarenju zajedničkih ciljeva. Zbog toga radimo J

 

Brought to you by the multi-lingual FairCoop community. Visit the FairCoop main website or FairCoin. | CMS Login

To top