Pridružite se Freedomcoop-u

Freedomcoop-u

Podržite ekosistem koji vam pomaže da budete slobodni

Još 2015. godine, stvaranje Evropske zadruge kao novog alata u FairCoop-u, bilo je više hrabra ideja nego li stvarna mogućnost. U praksi, iskustvo sa relativno novim pravnim okvirom Evropskog zadružnog društva (SCE) je bilo ograničeno. Ne samo u smislu potrebnog tima i stručnog osoblja, već i za sam tim kako bi mogao da radi u različitim državama, sa raznolikim pravnim sistemima i regulativama. Dakle, čak i ako je stvaranjem SCE-a, poslovanje de facto bilo moguće od 2006. godine, tek nekolicina preduzeća u Evropi je u celosti koristila ovaj zakonodavni okvir za međunarodno delovanje, prvenstveno zbog pravnih neizvesnosti.

Uprkos svemu, organizacioni tim je odlučio da uđe u te nepoznate vode i konačno je mogao da osnuje Freedomcoop u avgustu 2016.godine. Od početne ideje do danas, učenje kroz iskustvo se poboljšavalo zahvaljujući odgovornom pristupu posvećenih ljudi i konstantnom povećanju broja izdatih faktura. Kao rezultat, potrebe individualnih članova se mogu ispuniti u potpunosti. Sada, nakon dve godine iskustva, Freedomcoop je organizaciono spreman da značajno proširi svoje korisničke osnove, a alat koji imamo u našim rukama je sposoban da služi više od 200 članova, uključujući pojedince i kolektive.

To znači da će sve više i više ljudi postati samozaposleno, sa manje birokratije i bez potrebe da se bave postojećim bankarskim sistemom (jer smo u mogućnosti da uključimo i druge alate koje FairCoop koristi, poput FairCoin-a). Biti član Freedomcoop-a i korišćenje njegovih alata, ne samo da donosi individualne prednosti, već podržava i stvaranje kooperativnog postkapitalističkog ekosistema.

Hajde pobliže da upoznamo ovaj kooperativni alat: ​ 

 U koje svrhe Freedomcoop služi korisnicima i ekosistemu?​

  • način plaćanja proizvoda i usluga

  • način kreiranja ekonomskih odnosa između lokalnih petlji, kao i između petlji i individualnih korisnika.

  • alat za osnaživanje građana i ekonomsku građansku neposlušnost?

  • alat za poboljšanje likvidnosti, pri čemu se deo prihoda od fakturisanih naknada razdeljuje između 34 aktivne lokalne petlje.

Koji su naši sledeći koraci?

  • razvoj i implementacija novog alata za unapređenje upravljanja proizvodnim procesima i distribuciju vrednosti između članova.
  • predstavljanje tehnološki usavršene nove aplikacije za fakturisanje.
  • mogućnosti kombinovanja Fredomcoopa-a sa Bank of the Commons, kako bi se generisao krug alata potrebnih za efikasan kolektivni projekat, a time bio i učinjen korak dalje u tranziciji ka postkapitalističkom društvu.
  • da se stvori navika kako bi se FairCoin kao monetarni alat mogao koristiti umesto fiat valute.

Dakle, proširimo priču pozivajući lokalne petlje da promovišu ovaj kooperativni alat i ohrabrujmo ljude da se pridruže FairCoop-u, kako bismo izgradili pozitivni krug povratnih informacija sa sve više i više učesnika u ekosistemu, osnažili resurse i proširili mrežu u ovoj novoj ekonomiji.

Label: 

Brought to you by the multi-lingual FairCoop community. Visit the FairCoop main website or FairCoin. | CMS Login

To top