Kako preuzeti kontrolu nad sopstvenim životima...

Kada smo videli poziv naših grčkih prijatelja na Indymedia Atina, koji je prosleđen i preko mnogih drugih organizacija, web stranice i blogova iz celog sveta, mogli smo samo pozdraviti i podeliti ovaj  poziv.

Sve više aktivista veruje da lokalne akcije više nisu dovoljne, da sada (za razliku od pre) kapitalizam postavlja dva nova problema, nove tehnologije koje su postale sredstvo za veću kontolu i represiju i činjenicu da je uništavanje planete već dostiglo tačku bez povratka. Ako želimo da delujemo, nećemo čekati da se sa neba spusti neko čudnovato rešenje, moramo delovati zajedno i delovati sada. I da bi to uradili, Indymedia Atina predlaže dan za akciju, jednom mesečno, svakog 10. u mesecu 10. decembar 2018. Ovaj dan biće "dan simultane akcije protiv sve brutalnijeg kapitalizma i protiv autoritarnog društva. Jedanput mesečno podsetiti sve da je ova borba globalna. Jedanput mesečno da se osnaži stvarna potreba za sveopštom mobilizacijom i da se radi na okončanju dominacije i eksploatacije. Jedanput mesečno osnažiti i prikazati alternative kapitalističkom uništenju životne sredine, povratiti poverenje u sebe, postati brojniji i zajedno se pripremati za kraj autoritarnog društva i kapitalizma."

FairCoop, naravno, želi da pokaže svoju podršku inicijativi pošto je jedan od principa FairCoop-a  integralna revolucija. Odnosno, hoćemo duboku i jasnu transformaciju društva, uključujući i njegove vrednosti i strukturu. Hoćemo samoupravno društvo zasnovano na autonomiji i ukidanju svih oblika dominacije: država, kapitalizam, domovina i sve ostalo što ugrožava ljudske odnose i uništava životnu sredinu. Faircoop, za razliku od kapitalističkog sistema, želi da razvija i koristi nove tehnologije za stvaranje blagostanja u društvu. Pri tome nas vodi Hakerska etika. Takođe smo posvećeni i ekologiji u svakom smislu reči, u kombinaciji cirkularne ekonomije, degrowth principa, odgovornosti prema resursima i tome slično.

Ovog 10. decembra, kao i svakog desetog u narednim mesecima, pokrenimo niz različitih akcija. Prva akcija sledi Dan bez fiat (državne) valute. Toga dana nećemo koristiti državni (fiat) novac, već na primer, možemo koristiti FairCoin kao sredstvo  plaćanja ili ćemo radije razmenjivati robu. 

FairCoin se može koristiti i ovde ili ovde. Za online kupovinu, možete naručiti preko FairMarket i preko Bazar.

Ovaj dan bez keša takođe podrazumeva kolektivnu simboličku akciju za izgradnju jedinstvenog FairCoin lanca poverenja preko granica i regiona, koji će pokazati našu solidarnosti i našu sposobnost da izgradimo ljudske odnose oko alternativnih fer razmena, koje nemaju potrebe za kontrolom banaka ili država. FairCoin se može nabaviti ovde. Praktične informacije o ovom lancu solidarnosti biće objašnjene ovde.

Takođe pozivamo sve lokalne petlje FairCoop-a, kao i partnerske organizacije, prijatelje i pojedinačne učesnike da podrže akciju solidarnosti svakog 10. u mesecu, kako bismo pokazali i našu odlučnost da duboko promenimo svet danas. Da pokažemo da se 99% može udružiti naspram 1% koji nas tlači i deli, kako bi nas bolje izrabljivao.

Kako Yannis, koji je napravio film o krizi u Grčkoj Ljubav i revolucija  kaže: "Ako nam svugde u svetu drugi glasovi odgovore, uvek sve brojniji i odlučniji, ko zna koliko daleko mogu da odu? "

Brought to you by the multi-lingual FairCoop community. Visit the FairCoop main website or FairCoin. | CMS Login

To top